Dětské tábory bývají různé. Známe to konec konců i my starší, kteří jsme přece také v dost hojné míře jezdili aspoň na ‚pionýráky‘. Ovšem je nasnadě, že je těch táborů v dnešní době už o poznání více na výběr. A to vesměs z toho jediného prostého důvodu, že jde o byznys jako kterýkoliv jiný.
hráči paintballu

Přičemž už při vyslovení slova byznys musíme konstatovat, že i ten bývá – jak známo – různý. Někdo si tímto vydělává na své živobytí, zatímco jiný je učiněným zlatokopem, jenž je schopen ‚dát jednu jedinou ránu‘, narejžovat si a hezky rychle zmizet ze scény.

Ovšem my se nyní věnujme pouze těm táborům dobrým. Těm, kde jde především o blaho dětí a peníze, jakkoliv rovněž prvořadé, v tom rozhodující roli nesehrávají.

Takových táborů je celá řada, a jestli je jim něco společné, pak je to to, že je každý jiný. Někdy pouze nepatrně, jindy přímo diametrálně odlišný. A má-li se na takovém táboře našemu dítěti líbit, je třeba, aby byl tento zvolen ideálně. A to co se týká místa, délky pobytu, ubytování, stravování, ale především programu.

Protože znáte to – pošlete kluky na tábor, kde se učí háčkovat a paličkovat, a ti vám to sice nikdy nezapomenou, ovšem rozhodně ne v dobrém smyslu toho slova, stejně jako pošlete-li své bázlivé dítko na tábor plný adrenalinu nebo neplavce někam, kde se budou od prvního dne připravovat pomalu olympijští plavci.

A kam byste měli poslat třeba své dítko, které si už od nejútlejšího věku dokáže hrát jenom na vojáky, eventuálně na četníky a zloděje? Volba je tu vlastně jasná. Stěží se takovému dítku zavděčíte něčím víc než táborem paintballovým.
hra paintball

To je totiž právě takové dítě.

Pokud nevíte, oč jde, pak vězte, že paintball je akční hra, která si získala oblibu po celém světě mezi mladšími stejně jako staršími ročníky. Nejde tu vlastně o vůbec nic složitého; účastníci tu po sobě prostě a jednoduše střílejí, aniž by se tím zranili.

Ač to může vypadat nebezpečně, jsou-li takoví hráči adekvátně oblečeni a mají na sobě ochranné prvky, nemůže se jim vůbec nic stát. V tom případě je to vážně jenom a pouze zábava, na niž se bude leckteré z vašich dítek vysloveně těšit a na níž bude litovat snad jedině toho, že žádný tábor netrvá věčně a i tento bude muset zákonitě jednoho dne skončit.

Paintball je zkrátka zábava, taková hra na vojáky, jež ani není drahá či z nějakého jiného důvodu nedostupná. A proto ji svému dítku klidně dopřejte. Ať už toto je nebo není na zastřelení.