Hlavním důvodem, proč se zavádí nový standard DVB-T2 je fakt, že se tím zvýší o 40 procent přenosová rychlost. Jinými slovy, bude možné přenášet televizní signál při stejném objemu dat o více než jednu třetinu rychleji, nebo naopak při stejné rychlosti lze přenést o více než třetinu větší objem dat. Nesouvisí to tedy s typem kódování přenášeného videa, zda jde o MPEG4-AVC, anebo MPEG 2.
televize online
Můžeme si tedy změnu v přechodu na nový typ digitálního vysílání představit tak, že se bude přenášet stejně kvalitní obrazový signál, ale navýší se počet vysílaných programů uvnitř jednoho multiplexu. Zatímco u DVB-T se jedná o dvě HD stanice, u DVB-T2 to bude téměř dvojnásobek.

Od roku 2021 bude v provozu jen DVB-T2

V současné době (počátek roku 2018) šíří signál DVB-T2 České Radiokomunikace pomocí tzv. přechodových sítí. Vysílání probíhá souběžně oběma způsoby, tedy jak DVB-T, tak i DVB-T2, přičemž je novou technologií pokryto 99 procent všech obyvatel. Nová televizní norma bude v České republice oficiálně zavedena od začátku února roku 2021. Starší typ digitálního vysílání pak bude odpojen, podobně, jako tomu bylo u analogového vysílání před mnoha lety.
digitální anténa

Co to bude znamenat pro majitele televizorů?

Značnou nevýhodu v tom, že si budou muset pořídit set-top-box, případně nový televizor. Jde však o poměrně malou investici, nový televizor není nutné pořizovat a set-top-box vychází cenově již zhruba kolem 700 korun. Taková investice se ale vyplatí, neboť budou mít diváci k dispozici přenos signálu ve vyšším rozlišení a v rámci jednoho multiplexu bude možno přenášet více televizních stanic. Pochopitelně se tato změna týká jen televizního vysílání pozemního, nikoliv lidí, kteří mají satelitní přijímače nebo kabelovou televizi, případně vysílání po Internetu.
A dramatický nárůst těch, kteří raději po televizní obrazovce sáhnou po vlastní aktivní tvorbě volného času a televizi přestanou sledovat úplně, se zatím nepředpokládá. Bohudík, nebo bohužel?