S rozmachem elektrických automobilů se ke slovu dostávají i více Äi ménÄ› pravdivé informace, které o nich kolují. Mezi ty zdaleka nejznámÄ›jší patří i to, že velmi snadno zaÄnou hoÅ™et. Tomu napomáhají i videa požárů elektromobilů, která lze najít na mnoha sociálních sítích. Lidé tomu věří a Äasto se ani příliÅ¡ nezajímají, zda je to skuteÄnÄ› pravda.

 

dobíjení elektromobiliu

 

Jak se říká, na každém Å¡prochu pravdy trochu, a to platí i zde. Nelze argumentovat, že by elektrické automobily nikdy nezaÄaly hoÅ™et. To je hloupost, zvláštÄ› když je tolik důkazů, které ukazují na pÅ™esný opak. Znamená to tedy, že jsou nebezpeÄnÄ›jší než ty se spalovacím motorem?

 

Ne tak docela. JistÄ›, zaÄnou hoÅ™et, avÅ¡ak je otázkou, zda je to skuteÄnÄ› ÄastÄ›jší, než u tÄ›ch klasických. A pokud se podíváme na statistické údaje, tak ty nám pomÄ›rnÄ› jasnÄ› říkají, že tomu tak není, nebo alespoň ne v takové míře, jak by se mohlo z videí zdát. Ve skuteÄnosti oba typy automobilů mají stejnou Å¡anci, že zaÄnou hoÅ™et. Rozdíl je pouze v tom, že požáry elektromobilů jsou mnohem více medializované.

 

mytí auta

 

Je vÅ¡ak pravdou, že elektrické automobily je mnohem těžší uhasit, v podstatÄ› až nemožné. Je to hlavnÄ› díky lithiovým bateriím. Ty vytváří plameny, na které běžné prostÅ™edky, jako hasicí přístroj Äi voda, zkrátka nezabírají. Pokud tedy zaÄne elektromobil hoÅ™et, nezbývá, než jej nechat být a jen z dosahu plamenů odstranit ostatní hoÅ™lavé pÅ™edmÄ›ty. V důsledku toho jsou zde Å¡kody Äasto mnohem vyšší, zvláštÄ› když k tomu pÅ™ipoÄítáme i vyšší cenu elektromobilů.

 

Znamená to tedy, že bychom se jich mÄ›li bát? Nikoliv. Jak již bylo Å™eÄeno, Å¡ance, že vzplane, je zhruba stejná jako u běžného auta. A kolikrát vám zaÄalo hoÅ™et zrovna to vaÅ¡e? PravdÄ›podobnost, že se to stane, je skuteÄnÄ› velmi malá. Není tedy důvod se bát. Pokud tedy máte o elektrický automobil zájem, nemusí být toto důvod, který by vás od jeho koupÄ› odradil. JistÄ›, elektromobily mají rozhodnÄ› své mouchy, avÅ¡ak toto není jedna z nich.