Mít na zahradě bazén je docela věda. Nejde o to, že se musíte nejprve rozhodnout o jeho rozměrech a tvaru a o jeho vhodné poloze, s tímto si jistě poradíte a specializovaná firma vám bazén zhotoví třeba přesně na míru. Obtížné úkoly vás teprve čekají v době, kdy začnete bazén napouštět vodou. Voda je totiž médium životodárné, a stačí ji ponechat chvíli bez dohledu a v krátké době ji osídlí mnoho mikroorganismů. U stojatých vod se to projeví zápachem a změnou barvy a v takové kapalině byste se jistě koupat nechtěli.

dívka v bazénu

Značnou výhodu mají velké přírodní rezervoáry, kde funguje samočisticí schopnost vody v přírodě, a kde tedy člověk nemusí provádět žádné drastické zásahy dezinfekčními prostředky. Problematické je to právě u malých bazénů, kde není možné vysázet vodní rostliny, nasadit vhodné bakterie a plankton a ponechat nádrž samočinně čistit. Samočisticí schopnost vody funguje svým způsobem sice i v malém akváriu, ale tam se zas nekoupete a jedná se o přírodní biotop určený pro ryby, nikoli pro člověka.

Chcete-li se tedy koupat v bazénu na zahradě, budete muset zřejmě začít vodu dezinfikovat buď chlorovými metodami nebo bezchlorovými. Existuje jich v součtu celá řada, ovšem mají společnou jednu vlastnost – bude zapotřebí kontrolovat hodnotu pH vody, aby bylo možno provádět očistu vody správným způsobem.

vnitřní bazén

Jestliže bude pH příliš nízké, voda bude kyselejší a to může vést poškození bazénu některými dezinfekčními látkami, a zároveň může dojít k podráždění pokožky a sliznic. Naopak pH velmi vysoké zas nebude podporovat účinnost dezinfekce a voda se bude více kontaminovat nevhodnými bakteriemi (sinicemi), řasami a dalšími organismy. Bude zapotřebí nejprve zjistit pH patřičnými testery a podle potřeby zasáhnout buď prostředky pH mínus 10l kapalným Chlorito.cz anebo naopak pH plus. Redukce pH naštěstí není příliš složitá a zvládne ji i amatér.