Spolehlivost a bezpečí

Jistě nejen ve veřejných budovách je dobré požadovat dostatečnou pevnost, spolehlivost a bezpečnost výstavby dané budovy jako celku a samozřejmě i jejích jednotlivých stavebních prvků. I rodinný domek musí dávat svým uživatelům zejména pohodlí, bezpečí a dobrou funkčnost všech jednotlivých součástí stavby, které spolu dohromady tvoří jednolitý celek, označovaný jako domov. Proto je třeba reflektovat již dopředu všechny možné potřeby uživatelů.

Drobné důležitosti

Ve vlastním rodinném domku se při výstavbě můžeme kreativně rozvinout v nebývalé šíři. Je však třeba se mírnit, zejména z důvodu dobré funkčnosti a bezpečnosti. Dnes jsme mladí a můžeme klidně při výstavbě dát průchod své příchylnosti například k točitým schodištím , která nás od mala fascinují ve zvonicích kostelů, v hradech, či ultramoderních interiérech.